Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu
ul. Lipowa 5, 22-400 Zamość
godziny pracy administracji od poniedziałku do piątku
w godzinach od 700 do 1
500

Centrala: 
Dyspozytor: 
Sekretariat/Fax
:
e-mail:

  84 639 05 65
  84 639 30 78
dyspozytor@mzk.zamosc.pl
  84 638 45 57
  mzk@mzk.zamosc.pl

Kasa nr 2 (ul. Pereca 10)

czynna w 4 ostatnie
i 4 pierwsze pracujące
dni miesiąca w godzinach
od 730 do 1700
Pozostałe dni miesiąca
kasa nieczynna
tel. (84) 639 22 30

Kasa nr 3 (ul. Lipowa 5)

czynna codziennie
od 700 do 1500
tel. (84) 63
8 45 57 
 

 

 

Prezes Zarządu - Krzysztof Szmit
prezes@mzk.zamosc.pl

W sprawach skarg i wniosków Prezes
przyjmuje w każdy wtorek w godzinach
900 - 1400 w siedzibie firmy przy
ul. Lipowej 5 w Zamościu

 

Dział Księgowo - Ekonomiczny
Główna Księgowa - Grażyna Hasiec
ksiegowosc@mzk.zamosc.pl

Stacja Kontroli Technicznej
Kierownik
- Krzysztof Łukaszczuk
kontrola@mzk.zamosc.pl

Dział Eksploatacji Ruchu
kierownik - Andrzej Kociubowski
akociubowski@mzk.zamosc.pl
 

Dział Obsługi Technicznej i Zaopatrzenia
Kierownik - Robert Kozak
warsztat@mzk.zamosc.pl
 

Stanowisko do planowania przewozów
Marian Tyszko
mtyszko@mzk.zamosc.pl
 

Sekcja Zaopatrzenia i Rozliczeń
Jarosław Michorowski
zaopatrzenie@mzk.zamosc.pl
 

Stanowisko ds. kadr i spraw pracowniczych
Renata Szymala
kadry@mzk.zamosc.pl
 

Stanowisko ds. informatyki
Goryczka Piotr
goryczka@mzk.zamosc.pl
 

 

schemat organizacyjny

 

 


Pokaż Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu na większej mapie