Linia 0
kierunek:
Siedliska III [P-5, P-6]
kierunek:
Hrubieszowska Nr 165 [Os. Sł. Stok]
kierunek:
Kolonia Płoskie Rozdzielnia .
 • Hrubieszowska Nr 165 [Os. Sł. Stok]
 • Hrubieszowska Nr169,170 Dw. PKS]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP]
 • Akademicka- Kr.Jadwigi Nr 38,60
 • Królowej Jadwigi Nr 58,59 [OSiR]
 • Podgroble Nr167,168
 • Szczebrzeska Nr 103,104 [ZOO]
 • Szczebrzeska Nr13 [skrz. ¦l±ska]
 • Szczebrzeska Nr 11,12 [Mechanik]
 • Szczebrzeska Nr 9,10 [Uniwer. Przyr.]
 • Płoskie Nr 2702,2704 [Dr. do Mokrego]
 • Płoskie I [2698 -01/02]
 • Płoskie III [2685,2686]
 • Płoskie IV
 • Kolonia Płoskie Remiza
 • Kolonia Płoskie Figura
 • Kolonia Płoskie Rozdzielnia .
kierunek:
Hrubieszowska Nr 165 [Os. Sł. Stok]
 • Siedliska III [P-5, P-6]
 • Siedliska II [P-3,P-4]
 • Siedliska I [P-1,P-2]
 • Droga do Siedlisk [2675,2676]
 • Płoskie III [2685,2686]
 • Płoskie II [2691]
 • Płoskie I [2698 -01/02]
 • Płoskie Nr 2702,2704 [Dr. do Mokrego]
 • Szczebrzeska [Pętla]
 • Szczebrzeska Nr 9,10 [Uniwer. Przyr.]
 • Szczebrzeska Nr 11,12 [Mechanik]
 • Szczebrzeska Nr102 [Rondo]
 • Szczebrzeska Nr 103,104 [ZOO]
 • Podgroble Nr167,168
 • Królowej Jadwigi Nr 58,59 [OSiR]
 • Partyzantów Nr 84 [Orl. Dreszera]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Reja Nr 101
 • Hrubieszowska Nr169,170 Dw. PKS]
 • Hrubieszowska Nr 165 [Os. Sł. Stok]
kierunek:
Hrubieszowska Nr 165 [Os. Sł. Stok]
 • Kolonia Płoskie Rozdzielnia .
 • Kolonia Płoskie Figura
 • Kolonia Płoskie Remiza
 • Płoskie IV
 • Płoskie III [2685,2686]
 • Płoskie II [2691]
 • Płoskie I [2698 -01/02]
 • Płoskie Nr 2702,2704 [Dr. do Mokrego]
 • Szczebrzeska Nr 9,10 [Uniwer. Przyr.]
 • Szczebrzeska Nr 11,12 [Mechanik]
 • Szczebrzeska Nr102 [Rondo]
 • Szczebrzeska Nr 103,104 [ZOO]
 • Podgroble Nr167,168
 • Królowej Jadwigi Nr 58,59 [OSiR]
 • Partyzantów Nr 84 [Orl. Dreszera]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Reja Nr 101
 • Hrubieszowska Nr169,170 Dw. PKS]
 • Hrubieszowska Nr 165 [Os. Sł. Stok]
kierunek:
Hrubieszowska Nr 165 [Os. Sł. Stok]
 • Płoskie IV
 • Płoskie III [2685,2686]
 • Płoskie II [2691]
 • Płoskie I [2698 -01/02]
 • Płoskie Nr 2702,2704 [Dr. do Mokrego]
 • Szczebrzeska Nr 9,10 [Uniwer. Przyr.]
 • Szczebrzeska Nr 11,12 [Mechanik]
 • Szczebrzeska Nr102 [Rondo]
 • Szczebrzeska Nr 103,104 [ZOO]
 • Podgroble Nr167,168
 • Królowej Jadwigi Nr 58,59 [OSiR]
 • Partyzantów Nr 84 [Orl. Dreszera]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Reja Nr 101
 • Hrubieszowska Nr169,170 Dw. PKS]
 • Hrubieszowska Nr 165 [Os. Sł. Stok]
kierunek:
Lwowska Nr 8,180
kierunek:
Szczebrzeska Nr 9,10 [Uniwer. Przyr.]
kierunek:
Lubelska Nr 153 [PSS]
Inne linie