Linia 2
kierunek:
Jatutów [Pętla]
kierunek:
Szczebrzeska [Pętla]
kierunek:
Szczebrzeska [Pętla]
 • Wólka Panieńska - Kościół
 • Kalinowice [1796-02,1799-01]
 • Lwowska Nr 8,180
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP]
 • Akademicka- Kr.Jadwigi Nr 38,60
 • Królowej Jadwigi Nr 58,59 [OSiR]
 • Podgroble Nr167,168
 • Szczebrzeska Nr 103,104 [ZOO]
 • Szczebrzeska Nr13 [skrz. Śląska]
 • Szczebrzeska Nr 11,12 [Mechanik]
 • Szczebrzeska Nr 9,10 [Uniwer. Przyr.]
 • Szczebrzeska [Pętla]
kierunek:
Szczebrzeska [Pętla]
 • Jatutów [Pętla]
 • Jatutów [1813-01]
 • Wólka Panieńska [1807-02,1804-01]
 • Kalinowice [1796-02,1799-01]
 • Lwowska Nr 8,180
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP]
 • Akademicka- Kr.Jadwigi Nr 38,60
 • Królowej Jadwigi Nr 58,59 [OSiR]
 • Dzieci Zamojszczyzny Nr 15,16 [Castorama]
 • Szczebrzeska Nr13 [skrz. Śląska]
 • Szczebrzeska Nr 11,12 [Mechanik]
 • Szczebrzeska Nr 9,10 [Uniwer. Przyr.]
 • Szczebrzeska [Pętla]
kierunek:
Jatutów [Pętla]
kierunek:
Mokre Kolonia I
 • Wólka Panieńska - Kościół
 • Kalinowice [1796-02,1799-01]
 • Lwowska Nr 8,180
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP]
 • Akademicka- Kr.Jadwigi Nr 38,60
 • Królowej Jadwigi Nr 58,59 [OSiR]
 • Podgroble Nr167,168
 • Szczebrzeska Nr 103,104 [ZOO]
 • Szczebrzeska Nr13 [skrz. Śląska]
 • Błonie Nr 39,40
 • Łanowa Nr 61,62
 • Mokre Kolonia I
kierunek:
Wólka Panieńska - Kościół
 • Mokre Kolonia I
 • Mokre I [P-1][Giełda]
 • Płoskie Nr 2702,2704 [Dr. do Mokrego]
 • Szczebrzeska Nr 9,10 [Uniwer. Przyr.]
 • Szczebrzeska Nr 11,12 [Mechanik]
 • Szczebrzeska Nr102 [Rondo]
 • Szczebrzeska Nr 103,104 [ZOO]
 • Podgroble Nr167,168
 • Królowej Jadwigi Nr 58,59 [OSiR]
 • Partyzantów Nr 84 [Orl. Dreszera]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Lwowska Nr 8,180
 • Kalinowice [1796-02,1799-01]
 • Wólka Panieńska - Kościół
kierunek:
Mokre Kolonia I
kierunek:
Pniówek [Pętla]
 • Mokre Kolonia I
 • Mokre I [P-1][Giełda]
 • Płoskie Nr 2702,2704 [Dr. do Mokrego]
 • Szczebrzeska Nr 9,10 [Uniwer. Przyr.]
 • Szczebrzeska Nr 11,12 [Mechanik]
 • Szczebrzeska Nr102 [Rondo]
 • Szczebrzeska Nr 103,104 [ZOO]
 • Podgroble Nr167,168
 • Królowej Jadwigi Nr 58,59 [OSiR]
 • Partyzantów Nr 84 [Orl. Dreszera]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Lwowska Nr 8,180
 • Kalinowice [1796-02,1799-01]
 • Pniówek I [P-3,P-4][Sklep]
 • Pniówek II [P-5,P-6]
 • Pniówek III [P-7,P-8]
 • Pniówek IV [P-9,P-10]
 • Pniówek [Pętla]
kierunek:
Lubelska Nr 153 [PSS]
Inne linie