Linia 10
kierunek:
Powiatowa Nr 34,166 [Rondo]
kierunek:
Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
kierunek:
Majdan IV Nr70 [pętla]
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP] 
 • Partyzantów Nr 82,83 [Br. Lwowska]
 • Piłsudskiego Nr 92 [Os.Planty]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Wojska Polskiego Nr146 [Kościół]  
 • Wojska Polskiego Nr147.148 [Szkoła ]
 • Wojska Polskiego Nr149,150 [Wrzosowa]
 • Powiatowa Nr 36,37 [Os. Energetyk]
 • Majdan I Nr 64,65
 • Majdan II Nr 66,67
 • Majdan III Nr 68,69
 • Majdan IV Nr70 [pętla]
kierunek:
Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Majdan IV Nr70 [pętla]
 • Majdan III Nr 68,69
 • Majdan II Nr 66,67
 • Majdan I Nr 64,65
 • Powiatowa Nr 34,166 [Rondo]
 • Powiatowa Nr 36,37 [Os. Energetyk]
 • Wojska Polskiego Nr149,150 [Wrzosowa]
 • Wojska Polskiego Nr147.148 [Szkoła ]
 • Piłsudskiego Nr 87 [DT Łukasz]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Plac Stefanidesa
 • Partyzantów Nr 82,83 [Br. Lwowska]
 • Partyzantów Nr 84 [Orl. Dreszera]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP] 
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
kierunek:
Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Szkoła Nr 843/69/70 [Borowina Sit.] .
 • Łapiguz I-II Nr 843-71,72
 • Łapiguz - skrz. Nr 843-73,74
 • Powiatowa Nr 34,166 [Rondo]
 • Powiatowa Nr 36,37 [Os. Energetyk]
 • Wojska Polskiego Nr149,150 [Wrzosowa]
 • Wojska Polskiego Nr147.148 [Szkoła ]
 • Piłsudskiego Nr 87 [DT Łukasz]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Plac Stefanidesa
 • Partyzantów Nr 82,83 [Br. Lwowska]
 • Partyzantów Nr 84 [Orl. Dreszera]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP] 
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
kierunek:
Powiatowa Nr 34,166 [Rondo]
 • Baza MZK
 • Wojska Polskiego Nr146 [Kościół]  
 • Wojska Polskiego Nr147.148 [Szkoła ]
 • Wojska Polskiego Nr149,150 [Wrzosowa]
 • Powiatowa Nr 36,37 [Os. Energetyk]
 • Powiatowa Nr 34,166 [Rondo]
kierunek:
Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Baza MZK
 • Lubelska Nr 152 [Szwedzka]
 • Piłsudskiego Nr 87 [DT Łukasz]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Plac Stefanidesa
 • Partyzantów Nr 82,83 [Br. Lwowska]
 • Partyzantów Nr 84 [Orl. Dreszera]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP] 
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
kierunek:
Majdan IV Nr70 [pętla]
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP] 
 • Partyzantów Nr 82,83 [Br. Lwowska]
 • Piłsudskiego Nr 92 [Os.Planty]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Lubelska Nr 153 [PSS]
 • Szwedzka Nr107,108 [Ordona]
 • Szwedzka Nr109,110 [Powstańców]
 • Olchowa Nr 80,81
 • Wojska Polskiego Nr149,150 [Wrzosowa]
 • Powiatowa Nr 36,37 [Os. Energetyk]
 • Majdan I Nr 64,65
 • Majdan II Nr 66,67
 • Majdan III Nr 68,69
 • Majdan IV Nr70 [pętla]
kierunek:
Szkoła Nr 843/69/70 [Borowina Sit.] .
kierunek:
Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Kolonia Udrycze III
 • Kolonia Udrycze II.
 • Kolonia Udrycze I
 • Szkoła Nr 843/69/70 [Borowina Sit.] .
 • Łapiguz I-II Nr 843-71,72
 • Łapiguz - skrz. Nr 843-73,74
 • Powiatowa Nr 34,166 [Rondo]
 • Powiatowa Nr 36,37 [Os. Energetyk]
 • Wojska Polskiego Nr149,150 [Wrzosowa]
 • Wojska Polskiego Nr147.148 [Szkoła ]
 • Piłsudskiego Nr 87 [DT Łukasz]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Plac Stefanidesa
 • Partyzantów Nr 82,83 [Br. Lwowska]
 • Partyzantów Nr 84 [Orl. Dreszera]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP] 
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
kierunek:
Kolonia Udrycze III
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP] 
 • Partyzantów Nr 82,83 [Br. Lwowska]
 • Piłsudskiego Nr 92 [Os.Planty]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Wojska Polskiego Nr146 [Kościół]  
 • Wojska Polskiego Nr147.148 [Szkoła ]
 • Wojska Polskiego Nr149,150 [Wrzosowa]
 • Powiatowa Nr 36,37 [Os. Energetyk]
 • Powiatowa Nr 34,166 [Rondo]
 • Łapiguz - skrz. Nr 843-73,74
 • Łapiguz I-II Nr 843-71,72
 • Łapiguz I Nr P-1 [Dr. do Czołek] (NŻ)
 • Czołki I-II Nr P-1,P-2 [Kościół]
 • Borowina Sitaniecka I
 • Borowina Sitaniecka II
 • Szkoła Nr 843/69/70 [Borowina Sit.] .
 • Kolonia Udrycze I
 • Kolonia Udrycze II.
 • Kolonia Udrycze III
kierunek:
Udrycze IV [Kościół] [p-15, P-16]
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP] 
 • Partyzantów Nr 82,83 [Br. Lwowska]
 • Piłsudskiego Nr 92 [Os.Planty]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Wojska Polskiego Nr146 [Kościół]  
 • Wojska Polskiego Nr147.148 [Szkoła ]
 • Wojska Polskiego Nr149,150 [Wrzosowa]
 • Powiatowa Nr 36,37 [Os. Energetyk]
 • Powiatowa Nr 34,166 [Rondo]
 • Łapiguz - skrz. Nr 843-73,74
 • Łapiguz I-II Nr 843-71,72
 • Łapiguz I Nr P-1 [Dr. do Czołek] (NŻ)
 • Czołki I-II Nr P-1,P-2 [Kościół]
 • Borowina Sitaniecka I
 • Borowina Sitaniecka II
 • Szkoła Nr 843/69/70 [Borowina Sit.] .
 • Udrycze III, IV [843/67,68]
 • Udrycze [P-17, P-18]
 • Udrycze IV [Kościół] [p-15, P-16]
kierunek:
Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Udrycze IV [Kościół] [p-15, P-16]
 • Udrycze [P-17, P-18]
 • Udrycze I -skrz. [843/65,66]
 • Udrycze III, IV [843/67,68]
 • Kolonia Udrycze I
 • Kolonia Udrycze II.
 • Kolonia Udrycze III
 • Kolonia Udrycze II.
 • Kolonia Udrycze I
 • Szkoła Nr 843/69/70 [Borowina Sit.] .
 • Łapiguz I-II Nr 843-71,72
 • Łapiguz - skrz. Nr 843-73,74
 • Powiatowa Nr 34,166 [Rondo]
 • Powiatowa Nr 36,37 [Os. Energetyk]
 • Wojska Polskiego Nr149,150 [Wrzosowa]
 • Wojska Polskiego Nr147.148 [Szkoła ]
 • Piłsudskiego Nr 87 [DT Łukasz]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Plac Stefanidesa
 • Partyzantów Nr 82,83 [Br. Lwowska]
 • Partyzantów Nr 84 [Orl. Dreszera]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP] 
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
Inne linie