Linia 31
kierunek:
Hrubieszowska Nr 24,25 [Gr. Miasta]
kierunek:
Graniczna Nr 48,49 [Os. Energetyk]
kierunek:
Szopinek III
 • Lubelska Nr 152 [Szwedzka]
 • Piłsudskiego Nr 87 [DT Łukasz]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]
 • Peowiaków Nr 96 [ZDG]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Peowiaków Nr 99,100 [U.G.]
 • Partyzantów Nr 84 [Orl. Dreszera]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Hrubieszowska Nr 22,23 [szpital]
 • Hrubieszowska Nr 24,25 [Gr. Miasta]
 • Szopinek Nr 74 -2779,2781
 • Szopinek II
 • Szopinek III
kierunek:
Graniczna Nr 48,49 [Os. Energetyk]
 • Baza MZK
 • Lubelska /Graniczna Nr 21,45 [CPN]
 • Graniczna Nr 50,51 [Szklarniowa]
 • Graniczna Nr 46,47 [Og.Dział]
 • Graniczna Nr 48,49 [Os. Energetyk]
kierunek:
Graniczna Nr 48,49 [Os. Energetyk]
 • Szopinek III
 • Szopinek II
 • Szopinek Nr 74 -2779,2781
 • Hrubieszowska Nr 24,25 [Gr. Miasta]
 • Hrubieszowska Nr 22,23 [szpital]
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 6
 • Lwowska Nr 32,33 [szkoła]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP]
 • Peowiaków Nr 99,100 [U.G.]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Lubelska Nr 153 [PSS]
 • Lubelska /Graniczna Nr 21,45 [CPN]
 • Graniczna Nr 50,51 [Szklarniowa]
 • Graniczna Nr 46,47 [Og.Dział]
 • Graniczna Nr 48,49 [Os. Energetyk]
Inne linie