Linia 8
kierunek:
Szopinek III
kierunek:
Szczebrzeska [Pętla]
kierunek:
Szczebrzeska [Pętla]
 • Majdan I Nr 64,65
 • Majdan II Nr 66,67
 • Majdan III Nr 68,69
 • Majdan IV Nr70 [pętla]
 • Szopinek V
 • Szopinek IV
 • Szopinek III
 • Szopinek II
 • Szopinek Nr 74 -2779,2781
 • Hrubieszowska Nr 24,25 [Gr. Miasta]
 • Hrubieszowska Nr 22,23 [szpital]
 • Wyszyńskiego Nr 176,177 [Rondo]
 • Wyszyńskiego Nr127,128 [Hotel]
 • Zamoyskiego Nr 133,134
 • Boh. Monte Cassino Nr 41,42
 • Wyszyńskiego Nr124,125 [Policja]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]
 • Akademicka- Kr.Jadwigi Nr 38,60
 • Królowej Jadwigi Nr 58,59 [OSiR]
 • Podgroble Nr167,168
 • Szczebrzeska Nr 103,104 [ZOO]
 • Szczebrzeska Nr13 [skrz. Śląska]
 • Szczebrzeska Nr 11,12 [Mechanik]
 • Szczebrzeska Nr 9,10 [Uniwer. Przyr.]
 • Szczebrzeska [Pętla]
Inne linie