Linia 11
kierunek:
Lwowska Nr 8,180
kierunek:
Szczebrzeska [Pętla]
kierunek:
Lubelska Nr 153 [PSS]
 • Lwowska Nr 8,180
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Wyszyńskiego Nr 176,177 [Rondo]
 • Wyszyńskiego Nr127,128 [Hotel]
 • Zamoyskiego Nr 133,134
 • Boh. Monte Cassino Nr 41,42
 • Wyszyńskiego Nr124,125 [Policja]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Lubelska Nr 153 [PSS]
kierunek:
Szczebrzeska Nr 9,10 [Uniwer. Przyr.]
 • Lwowska Nr 8,180
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Wyszyńskiego Nr 176,177 [Rondo]
 • Wyszyńskiego Nr127,128 [Hotel]
 • Zamoyskiego Nr 133,134
 • Boh. Monte Cassino Nr 41,42
 • Wyszyńskiego Nr124,125 [Policja]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]
 • Akademicka- Kr.Jadwigi Nr 38,60
 • Królowej Jadwigi Nr 58,59 [OSiR]
 • Podgroble Nr167,168
 • Szczebrzeska Nr 103,104 [ZOO]
 • Szczebrzeska Nr13 [skrz. Śląska]
 • Błonie Nr 39,40
 • Łanowa Nr 61,62
 • Mokre Kolonia I
 • Mokre I [P-1][Giełda]
 • Płoskie Nr 2702,2704 [Dr. do Mokrego]
 • Szczebrzeska Nr 9,10 [Uniwer. Przyr.]
kierunek:
Szczebrzeska [Pętla]
Inne linie