Linia 21
kierunek:
Lwowska Nr 8,180
kierunek:
Żdanówek I, II - wieś Nr 849/11/12
kierunek:
Wólka Wieprzecka [Remiza ]
kierunek:
Lwowska Nr 8,180
kierunek:
Lubelska Nr 153 [PSS]
 • Lwowska Nr 8,180
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Wyszyńskiego Nr 176,177 [Rondo]
 • Wyszyńskiego Nr127,128 [Hotel]
 • Zamoyskiego Nr 133,134
 • Boh. Monte Cassino Nr 41,42
 • Wyszyńskiego Nr124,125 [Policja]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Lubelska Nr 153 [PSS]
kierunek:
Wólka Wieprzecka [Remiza ]
 • Baza MZK
 • Lubelska Nr 152 [Szwedzka]
 • Piłsudskiego Nr 87 [DT Łukasz]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]Okopowa Nr 75,76 [Pl. Wolności]
 • Żdanowska Nr142,143 [ Akademik PWSZ ]
 • Żdanowska Nr144,145
 • Lipska Nr 26,27 [Promienna]
 • Lipska Nr 28,29 [Os. Zamczysko]
 • Skokówka I,II - wieś Nr 849/01/02
 • Żdanów -wieś Nr 849-04
 • Żdanów - szkoła Nr 849/05/06
 • Żdanów - wieś Nr 849/07/09
 • Żdanówek I, II - wieś Nr 849/11/12
 • Topornica I,II - piekarnia Nr 849/13/14
 • Topornica I Nr P-1,P-2
 • Zarzecze I Nr P-3,P-4
 • Zarzecze II Nr P-5,P-6
 • Wierzchowiny I Nr P-7,P-8
 • Wierzchowiny II Nr P-9,P-10 [Skaraszów]
 • Wólka Wieprzecka I Nr P-11,P-12
 • Wólka Wieprzecka II Nr p-13,P-14
 • Wólka Wieprzecka [Remiza ]
kierunek:
Kosobudy II Nr P-17 [Pętla]
 • Lwowska Nr 8,180
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Wyszyńskiego Nr 176,177 [Rondo]
 • Wyszyńskiego Nr127,128 [Hotel]
 • Zamoyskiego Nr 133,134
 • Boh. Monte Cassino Nr 41,42
 • Wyszyńskiego Nr124,125 [Policja]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]Okopowa Nr 75,76 [Pl. Wolności]
 • Żdanowska Nr142,143 [ Akademik PWSZ ]
 • Żdanowska Nr144,145
 • Lipska Nr 26,27 [Promienna]
 • Lipska Nr 28,29 [Os. Zamczysko]
 • Skokówka I,II - wieś Nr 849/01/02
 • Żdanów -wieś Nr 849-04
 • Żdanów - szkoła Nr 849/05/06
 • Żdanów - wieś Nr 849/07/09
 • Żdanówek I, II - wieś Nr 849/11/12
 • Topornica I,II - piekarnia Nr 849/13/14
 • Topornica I Nr P-1,P-2
 • Zarzecze I Nr P-3,P-4
 • Zarzecze II Nr P-5,P-6
 • Wierzchowiny I Nr P-7,P-8
 • Wierzchowiny II Nr P-9,P-10 [Skaraszów]
 • Wólka Wieprzecka I Nr P-11,P-12
 • Wólka Wieprzecka II Nr p-13,P-14
 • Kosobudy I Nr P-15,P-16
 • Kosobudy II Nr P-17 [Pętla]
kierunek:
Lwowska Nr 8,180
 • Kosobudy II Nr P-17 [Pętla]
 • Kosobudy I Nr P-15,P-16
 • Wólka Wieprzecka II Nr p-13,P-14
 • Wólka Wieprzecka I Nr P-11,P-12
 • Wierzchowiny II Nr P-9,P-10 [Skaraszów]
 • Wierzchowiny I Nr P-7,P-8
 • Zarzecze II Nr P-5,P-6
 • Zarzecze I Nr P-3,P-4
 • Topornica I Nr P-1,P-2
 • Topornica I,II - piekarnia Nr 849/13/14
 • Żdanówek I, II - wieś Nr 849/11/12
 • Żdanów - wieś Nr 849/07/09
 • Żdanów - szkoła Nr 849/05/06
 • Skokówka III- wieś Nr 849-03
 • Skokówka I,II - wieś Nr 849/01/02
 • Lipska Nr185 [Gr. Miasta]
 • Lipska Nr 28,29 [Os. Zamczysko]
 • Lipska Nr 26,27 [Promienna]
 • Żdanowska Nr144,145
 • Żdanowska Nr142,143 [ Akademik PWSZ ]
 • Okopowa Nr 75,76 [Pl. Wolności]
 • Piłsudskiego Nr 92 [Os.Planty]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]
 • Peowiaków Nr 96 [ZDG]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Wyszyńskiego Nr124,125 [Policja]
 • Boh. Monte Cassino Nr 41,42
 • Zamoyskiego Nr 133,134
 • Wyszyńskiego Nr126 [Okrąglak]
 • Wyszyńskiego Nr127,128 [Hotel]
 • Wyszyńskiego Nr 176,177 [Rondo]
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 6
 • Lwowska Nr 8,180
kierunek:
Lwowska Nr 8,180
 • Źródlana Nr 139,140
 • Lipska Nr 28,29 [Os. Zamczysko]
 • Lipska Nr 26,27 [Promienna]
 • Żdanowska Nr144,145
 • Żdanowska Nr142,143 [ Akademik PWSZ ]
 • Okopowa Nr 75,76 [Pl. Wolności]
 • Piłsudskiego Nr 92 [Os.Planty]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]
 • Peowiaków Nr 96 [ZDG]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Wyszyńskiego Nr124,125 [Policja]
 • Boh. Monte Cassino Nr 41,42
 • Zamoyskiego Nr 133,134
 • Wyszyńskiego Nr126 [Okrąglak]
 • Wyszyńskiego Nr127,128 [Hotel]
 • Wyszyńskiego Nr 176,177 [Rondo]
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 6
 • Lwowska Nr 8,180
Inne linie