Linia 33
kierunek:
Hubale I [P-7,P-8]
kierunek:
Zamoyskiego Nr137,138 [Myjnia]
kierunek:
Wychody [Pętla]
kierunek:
Lubelska Nr 153 [PSS]
kierunek:
Zamoyskiego Nr137,138 [Myjnia]
 • Szczebrzeska [Pętla]
 • Szczebrzeska Nr 9,10 [Uniwer. Przyr.]
 • Szczebrzeska Nr 11,12 [Mechanik]
 • Szczebrzeska Nr102 [Rondo]
 • Szczebrzeska Nr 103,104 [ZOO]
 • Podgroble Nr167,168
 • Królowej Jadwigi Nr 58,59 [OSiR]
 • Akademicka- Kr.Jadwigi Nr 38,60
 • Piłsudskiego Nr 92 [Os.Planty]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]
 • Peowiaków Nr 96 [ZDG]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Wyszyńskiego Nr124,125 [Policja]
 • Boh. Monte Cassino Nr 41,42
 • Zamoyskiego Nr135,136 [Os. Zakole]
 • Zamoyskiego Nr137,138 [Myjnia]
kierunek:
Szczebrzeska [Pętla]
 • Zamoyskiego Nr137,138 [Myjnia]
 • Kilińskiego Nr 56,57 [Stalprodukt]
 • Kilińskiego Nr 54,55 [Mleczarnia]
 • Kilińskiego Nr 52,53 [Twierdza]
 • Kilińskiego Nr171 [PSS]
 • Akademicka- Kr.Jadwigi Nr 38,60
 • Królowej Jadwigi Nr 58,59 [OSiR]
 • Podgroble Nr167,168
 • Szczebrzeska Nr 103,104 [ZOO]
 • Szczebrzeska Nr13 [skrz. ¦l±ska]
 • Szczebrzeska Nr 11,12 [Mechanik]
 • Szczebrzeska Nr 9,10 [Uniwer. Przyr.]
 • Szczebrzeska [Pętla]
kierunek:
Zamoyskiego Nr137,138 [Myjnia]
 • Wychody [Pętla]
 • Wychody II [P-13,P-14]
 • Wychody I [P-11,P-12]
 • Hubale II [P-9,P-10]
 • Hubale I [P-7,P-8]
 • Mokre V [P-5,P-6] [Szkoła]
 • Mokre IV [P-3,P-4]
 • Mokre [P-17,P-18}
 • Mokre III [P-1,P-2]
 • Mokre II [P-3,P-4][Lotnisko]
 • Mokre I [P-1][Giełda]
 • Płoskie Nr 2702,2704 [Dr. do Mokrego]
 • Szczebrzeska Nr 9,10 [Uniwer. Przyr.]
 • Szczebrzeska Nr 11,12 [Mechanik]
 • Szczebrzeska Nr102 [Rondo]
 • Szczebrzeska Nr 103,104 [ZOO]
 • Podgroble Nr167,168
 • Królowej Jadwigi Nr 58,59 [OSiR]
 • Akademicka- Kr.Jadwigi Nr 38,60
 • Piłsudskiego Nr 92 [Os.Planty]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]
 • Peowiaków Nr 96 [ZDG]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Wyszyńskiego Nr124,125 [Policja]
 • Boh. Monte Cassino Nr 41,42
 • Zamoyskiego Nr135,136 [Os. Zakole]
 • Zamoyskiego Nr137,138 [Myjnia]
Inne linie