Linia 33
kierunek:
Hubale I [P-7,P-8]
kierunek:
Zamoyskiego Nr 137,138 [Myjnia]
kierunek:
Wychody [Pętla]
kierunek:
Lubelska Nr 153 [PSS]
kierunek:
Zamoyskiego Nr 137,138 [Myjnia]
Inne linie