Linia 35
kierunek:
Wólka Wieprzecka [Remiza ]
kierunek:
Okopowa Nr 75,76 [Pl. Wolności]
kierunek:
Wólka Wieprzecka [Remiza ]
kierunek:
Szczebrzeska [Pętla]
Inne linie