Linia 49
kierunek:
Stanisławka I Nr P-3
kierunek:
Hrubieszowska Nr 165 [Os. Sł. Stok]
kierunek:
Hrubieszowska Nr 165 [Os. Sł. Stok]
kierunek:
Hrubieszowska Nr 165 [Os. Sł. Stok]
 • Baza MZK
 • Lubelska Nr 152 [Szwedzka]
 • Piłsudskiego Nr 87 [DT Łukasz]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Partyzantów Nr 84 [Orl. Dreszera]
 • Partyzantów Nr 85,86 [PKO BP]
 • Partyzantów Nr 30,31 [N.Miasto - Rynek]
 • Reja Nr 101
 • Hrubieszowska Nr169,170 Dw. PKS]
 • Hrubieszowska Nr 165 [Os. Sł. Stok]
kierunek:
Stanisławka I Nr P-3
 • Piłsudskiego Nr 92 [Os.Planty]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Wojska Polskiego Nr146 [Kościół]
 • Wojska Polskiego Nr147.148 [Szkoła ]
 • Wojska Polskiego Nr149,150 [Wrzosowa]
 • Powiatowa Nr 36,37 [Os. Energetyk]
 • Powiatowa Nr 34,166 [Rondo]
 • Łapiguz - skrz. Nr 843-73,74
 • Łapiguz I-II Nr 843-71,72
 • Łapiguz I Nr P-1 [Dr. do Czołek] (NŻ)
 • Czołki I-II Nr P-1,P-2 [Kościół]
 • Czołki III Nr P-5,P-6 [Remiza]
 • Czołki IV Nr P-7, P-8
 • Czołki V Nr P-9,P-10
 • Sitno II Nr P-11, P-12][LODR]
 • Sitno III Nr P-13, P-14 [U.G.]
 • Kolonia Sitno II Nr P-17, P-18 [Sklep]
 • Kol. Sitno I Nr P-15, P-16
 • Janówka I Nr P-14
 • Rozdoły III Nr P-12,P-13
 • Rozdoły II P-10,P-11
 • Rozdoły I Nr P-8, P-9
 • Stanisławka III Nr P-6,P-7
 • Stanisławka II Nr P-4,P-5
 • Stanisławka I Nr P-3
Inne linie