Linia 56
kierunek:
Bortatycze - LHS
kierunek:
Lwowska Nr 8,180
kierunek:
Lwowska Nr 8,180
 • Baza MZK
 • Dzieci Zamojszczyzny Nr19,20 [Ogrodnicza]
 • Dzieci Zamojszczyzny Nr17,18 [Janowice D.]
 • Okrzei Nr 78,79 [Wspólna]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]
 • Peowiaków Nr 96 [ZDG]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Wyszyńskiego Nr124,125 [Policja]
 • Boh. Monte Cassino Nr 41,42
 • Zamoyskiego Nr 133,134
 • Wyszyńskiego Nr126 [Okrąglak]
 • Wyszyńskiego Nr127,128 [Hotel]
 • Wyszyńskiego Nr 176,177 [Rondo]
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 6
 • Lwowska Nr 8,180
kierunek:
Wysokie - Remiza P-1
 • Lwowska Nr 8,180
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Wyszyńskiego Nr 176,177 [Rondo]
 • Wyszyńskiego Nr127,128 [Hotel]
 • Zamoyskiego Nr 133,134
 • Boh. Monte Cassino Nr 41,42
 • Wyszyńskiego Nr124,125 [Policja]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Okrzei Nr 77
 • Okrzei Nr 78,79 [Wspólna]
 • Dzieci Zamojszczyzny Nr17,18 [Janowice D.]
 • Dzieci Zamojszczyzny Nr19,20 [Ogrodnicza]
 • Chyża I P- 8, P-9
 • Chyża II P- 6, P-7
 • Wysokie I P-4, P-5
 • Wysokie II P-2, P-3
 • Wysokie - Remiza P-1
kierunek:
Lwowska Nr 8,180
 • Wysokie - Remiza P-1
 • Wysokie II P-2, P-3
 • Wysokie I P-4, P-5
 • Chyża II P- 6, P-7
 • Chyża I P- 8, P-9
 • Dzieci Zamojszczyzny Nr19,20 [Ogrodnicza]
 • Dzieci Zamojszczyzny Nr17,18 [Janowice D.]
 • Okrzei Nr 78,79 [Wspólna]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]
 • Peowiaków Nr 96 [ZDG]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Wyszyńskiego Nr124,125 [Policja]
 • Boh. Monte Cassino Nr 41,42
 • Zamoyskiego Nr 133,134
 • Wyszyńskiego Nr126 [Okrąglak]
 • Wyszyńskiego Nr127,128 [Hotel]
 • Wyszyńskiego Nr 176,177 [Rondo]
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 6
 • Lwowska Nr 8,180
kierunek:
Karolówka Cmentarz .
 • Lwowska Nr 8,180
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 7
 • Wyszyńskiego Nr 176,177 [Rondo]
 • Wyszyńskiego Nr127,128 [Hotel]
 • Zamoyskiego Nr 133,134
 • Boh. Monte Cassino Nr 41,42
 • Wyszyńskiego Nr124,125 [Policja]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Okrzei Nr 77
 • Okrzei Nr 78,79 [Wspólna]
 • Dzieci Zamojszczyzny Nr17,18 [Janowice D.]
 • Dzieci Zamojszczyzny Nr19,20 [Ogrodnicza]
 • Braterstwa Broni
 • Karolówka Cmentarz .
kierunek:
Lwowska Nr 8,180
 • Karolówka Cmentarz .
 • Braterstwa Broni
 • Dzieci Zamojszczyzny Nr19,20 [Ogrodnicza]
 • Dzieci Zamojszczyzny Nr17,18 [Janowice D.]
 • Okrzei Nr 78,79 [Wspólna]
 • Piłsudskiego Nr 88,89 [Koszary]
 • Piłsudskiego Nr 90,91 [DT.Hetman]
 • Peowiaków Nr 94,95 [Szpital]
 • Peowiaków Nr 96 [ZDG]
 • Peowiaków Nr 97,98 [Cmentarz ]
 • Wyszyńskiego Nr124,125 [Policja]
 • Boh. Monte Cassino Nr 41,42
 • Zamoyskiego Nr 133,134
 • Wyszyńskiego Nr126 [Okrąglak]
 • Wyszyńskiego Nr127,128 [Hotel]
 • Wyszyńskiego Nr 176,177 [Rondo]
 • Al. Jana Pawła II - Szpital Nr 6
 • Lwowska Nr 8,180
Inne linie