W związku z wiosenną przerwą świąteczną od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach, w okresie  od  17  do 22 kwietnia  2014r.  zawiesza się  kursy szkolne na liniach nr: 3, 4, 10, 13, 15, 55 i 54.                      
W dni świąteczne 20 i 21 kwietnia autobusy rozpoczynają kursowanie sukcesywnie od godz. 800

 Początek kursowania na linii:
Linia Nr  0       8:17  od Szczebrzeskiej Akad.                   
Linia Nr  3       8:22  Lub. CPN → Kol. Sitaniec     
Linia Nr  3       8:15  Lub. Szwedzka → Lwowska            
Linia Nr  10     8:44  od Szwedzkiej do Os. Majdan.
Linia Nr  11     8:42 z Lwowskiej
Linia Nr  17     8:06 Szwedzka→ Majdan
Linia Nr  21     9:03 z Lwowskiej
Linia nr  56     8:17 z Lwowskiej

 Autobus linii nr 2  w dniach świątecznych 20 i 21 kwietnia nie kursuje.      
Na liniach nie wymienionych autobusy kursują zgodnie z rozkładem niedzielnym
.

   

 

 

Uprzejmie informujemy, że od 15 do 18 kwietnia 2014r.
Kasa biletowa nr 1  (Centrum Handlowe TOMASZ) będzie nieczynna
zapraszamy do kas biletowych na ul. Lipowej 5 i Pereca 10
Za utrudnienia przepraszamy

   

 

 


ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY
Informujemy , że od dnia  01 kwietnia 2014r. wprowadza się zmiany w rozkładzie jazdy dla linii  5 i 44.

Zmiana polega na opóźnieniu kursów z Os. Sł. Stok z godz. 1407 i 1552 odpowiednio na godz. 1420 i 1605 oraz kursów ze Szczebrzeszyna z godz.  1455 i 1642 odpowiednio  na godz. 1515 i 1652.
Wobec powyższych zmian nastąpi korekta kursowania autobusu w przedziale czasowym: 1407 – 1737.

Zmiana polega na wydłużeniu kursu  z Bramy Lwowskiej z godz. 19:05 do miejscowości Kolonia Cześniki Górne III.
Planowy odjazd z m. Kol. Cześniki Górne III:  1945.
W związku z powyższym nastąpi korekta  kursowania autobusu w przedziale czasowym:  1935 – 2025

   

 

 

Od dnia 17 marca 2014r. dla  linii nr 47 i 49 skrócony został przejazd autobusów do skrzyżowania z drogą do Rozdoły Podźródła.
W związku z powyższym autobusy nie dojeżdżają do aktualnej pętli usytuowanej w Stanisławce III.  Osoby korzystające obecnie z pętli proszone są o korzystanie z przystanku usytuowanego w okolicy w/w skrzyżowania. 

   

 

 


ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY
Uprzejmie informujemy, że od dnia  17 marca 2014r. uruchamiamy nowe połączenia komunikacyjne do miejscowości Nielisz i Staw Noakowski.   

 Połączenie do miejscowości Staw Noakowski realizowane będzie poprzez wydłużenie kursów linii nr 54 i 55
Planowe odjazdy z m. Staw Noakowski:
- linia 54   godz. 1532
- linia 55   godz.   630

Planowe odjazdy z Zamościa:
- linia 54 godz. 1430  z przyst. Zamoyskiego Myjnia.
- linia 55 godz.  602  z przyst. Lubelska CPN.

Informujemy również, że dla linii nr 54 i 55 ustanowiono III strefę opłat taryfowych  na odcinku od przystanku Krzak /tory/  do Nielisz i Staw Noakowski.

Wobec powyższych zmian nastąpią korekty kursowania autobusów:

w przedziale czasowym:   1430 ÷ 1830

w przedziale czasowym:   602 ÷ 650

   

 

 


ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY
Od dnia 17 marca 2014r. nastąpi  korekta  kursowania autobusu w przedziale czasowym:  1400 – 1717.

Zmiana polega  na opóźnieniu kursu ze Szczebrzeskiej Akademik do m. Stanisławka  z godz. 14:00 na 14:10 oraz kursu z Zamoyskiego Myjnia do m. Horyszów Stara Kol. z godz. 15:27 na 15:37.

   

 

 


TAŃSZE BILETY I NOWE ULGI DLA PODRÓŻNYCH

Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów autobusami MZK oraz osób uprawnionych do zniżek to najważniejsze zmiany w ofercie przewozowej Miejskiego Zakładu Komunikacji uchwalone 24 lutego podczas sesji Rady Miasta Zamość.

Zgodnie z przyjętą uchwałą do bezpłatnych przejazdów autobusami MZK uprawnieni będą honorowi dawcy krwi, którzy oddali 25 i więcej litrów pełnej krwi. Wydanie biletu (identyfikatora) odbywać się będzie na podstawie wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi.

Poszerzone zostały również uprawnienia osób niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny - do bezpłatnego przejazdu upoważnione będą osoby niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki oraz ich opiekunowie na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwą szkołę lub placówkę, w przejazdach z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji obowiązku szkolnego i z powrotem.

Nowa uchwała poszerza zakres osób uprawnionych  do korzystania z ulgi 50% - będą do niej uprawnieni studenci wyższych uczelni na podstawie ważnej legitymacji studenckiej oraz osoby głuchonieme na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Głuchych.

Obniżone zostały także ceny biletów miesięcznych, miesięcznych nieważnych w soboty i niedziele oraz biletów trzymiesięcznych.

Opisane wyżej zmiany wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  

   

 

 


ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY
Uprzejmie informujemy, że od dnia 03 marca 2014r. uruchamiamy nowe połączenia komunikacyjne do miejscowości Szczebrzeszyn i Stanisławka.

 1)   Połączenie do miejscowości Szczebrzeszyn realizowane będzie poprzez wydłużenie kursów linii nr 5.
Planowe odjazdy z Dworca Autobusowego Szczebrzeszyn o godz. 700, 840, 1455, 1642
Planowe odjazdy z przystanku Os. Słoneczny Stok o godz.  615, 752, 1407, 1552
Szczegóły w rozkładzie jazdy dla linii
nr 5.

Informujemy również , że dla linii nr 5 ustanowiono III strefę opłat taryfowych na odcinku od przystanku Wielącza Kościół do Dworca Autobusowego Szczebrzeszyn.

  2)    Połączenie do m. Stanisławka realizowane będzie poprzez wydłużenie kursów linii nr 49 i 47
Planowe odjazdy z m. Stanisławka:
- linia 47   godz. 1015  i  1454
- linia 49   godz. 6:46   i  16:55

Planowe odjazdy z Zamościa :
- linia 47 godz.  930  przyst. Brama Lwowska
  godz.  1400 przyst. Szczebrzeska Akademik
- linia 49 godz. 605 i 1600 przyst. Os. Słoneczny Stok.
Szczegóły w rozkładzie jazdy dla linii nr 47 i 49.
Informujemy również, że dla linii nr 47 i 49 ustanowiono III strefę opłat taryfowych na odcinku od przystanku Janówka  do Stanisławka.

Wobec powyższych zmian nastąpią korekty kursowania autobusów:

w przedziale czasowym:   615 ÷ 1727

w przedziale czasowym:   930 ÷ 1700

w przedziale czasowym:   605 ÷ 1735

   

 

 


ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY
Informujemy, że od dnia 16 lutego 2014r. wprowadza się  korektę kursowania autobusu w przedziale czasowym:  9:45 – 10:50.

Zmiana polega na opóźnieniu kursu z Powiatowej Rondo z godz. 9:45 na godz. 9:49 oraz wydłużeniu przejazdu do ul. Źródlanej, a następnie autobus zawraca i o godz. 10:14 kontynuuje przejazd do ul. Nadrzecznej. Odjazd z Nadrzecznej z godz. 10:15 opóźniony na godz. 10:22.
Zmiana dotyczy rozkładu jazdy obowiązującego w niedziele i św.

   

 

 


ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY
Od dnia 10-02-2014r. autobus kursem z godz.  7:02 z Wysokiego - Remiza do Lwowskiej, nie zajeżdża  do  Bortatycze - LHS.

W związku z powyższym dotychczasowy kurs z LHS-u do Lwowskiej POM z godz. 7:05  nie będzie wykonywany. Pasażerowie chcący dojechać do Zamościa winni skorzystać z kursu  z godz. 6:53 w kierunku Wysokie- Remiza.
Opłata za przejazd dla kursu z tej godz. taka jak dla przystanku początkowego.
.   

   

 

 


NOWA LINIA AUTOBUSOWA
Nadrzeczna - Powiatowa Rondo
______________________________________

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu informuje, że od dnia 4 stycznia 2014r.  uruchamia nowe połączenie komunikacyjne na trasie:  Nadrzeczna – Powiatowa Rondo. Kursujący na tej trasie autobus oznaczony będzie nr 16 i kursować będzie wyłącznie   w soboty, niedziele i św.

Autobus wykona przejazd ulicami:  Nadrzeczna-Młyńska – Św. Piątka – Żdanowska – Okopowa – Pl. Wolności – Peowiaków Starówka – Peowiaków Cm. – Peowiakow Szpital – Piłsudskiego – Lubelska – Graniczna – Os. Energetyk – Powiatowa Rondo.

   

 

 


ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY
dot. zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej od dnia 02 stycznia 2014r.

obowiązuje od 18.01.204r.
Dzień powszedni
Kurs ze Sł. Stoku do Siedlisk z godz. 05:20 przyśpieszony odjazd na godz. 05:05 oraz kurs  z godz. 17:00 wydłużony przejazd do Kol. Płoskie Rozdzielnia.
Kurs ze Sł. Stoku z godz. 18:07 opóźniony na g. 18:10 oraz wydłużony przejazd do Płoskie IV.

Wydłużony czas kursowania autobusu. 
Kursem z Os. Majdan z godz. 19:18 wydłużony przejazd do Nadrzecznej oraz o godz. 19:45 z Nadrzecznej  dod. kurs do Os. Majdan.

Obowiązuje od 18.01.2014
Dzień powszedni.
Wydłużony czas kursowania autobusu.
Kursem z godz. 18:05 ze Szpitala JPII wydłużony przejazd do Borowiny Sitanieckiej.
Kursem o godz. 19:40 ze szpitala wydłużony kurs do Borowiny Sitanieckiej.
Z Os. Majdan o godz. 19:48 dod. kurs do Szpitala JPII.
Dod. kurs ze Szpitala JPII o godz. 20:20 do Os. Majdan.
Dodatkowy kurs o godz. 21:00 ze Szpitala do Borowiny Sitanieckiej.

Sobota.
Dodatkowe kursy do Borowiny Sitanieckiej.
Z Borowiny Sitanieckiej o godz. 07:20, 12:45 i 20:38.
Kursami ze Szpitala JPII. o godz. 12:10 i 20:10 wydłużone przejazdy do Bor. Sitanieckiej.

Niedziele i św.
Z  Borowiny Sitanieckiej o godz. 7:57 dod. kurs do Szpitala JPII. oraz o godz. 20:05 wydłużony przejazd ze Szpitala JPII do Bor. Sitanieckiej.

Nowa  linia komunikacyjna.  / obowiązuje od 04.01.2014r./
Trasa przejazdu:   Nadrzeczna - Św. Piątka – Plac Wolności – Peowiaków Starówka – Peowiaków Szpital – Piłsudskiego – Lubelska – Graniczna – Powiatowa Rondo.
Autobus kursuje wyłącznie w soboty, niedziele i święta

Dzień powszedni.
Korekta kursowania aut. w przedziale czasowym: 13:34 – 14:11
Kurs z Karolówki  Cm. z godz. 13:34 opóźniony odjazd na godz. 13:40.

Korekta kursowania autobusu w przedziale czasowym: 13:13 – 16:15.
Kursami z godz. 13:13 z Hubal i z godz. 14:48 z Wychodów opóźnione odjazdy odpowiednio na godz. 13:25 i 14:56 oraz kursy z Zamoyskiego Pływalnia z godz. 14:06 i 15:28 opóźnione odjazdy odpowiedni na godz. 14:15 i 15:38.

   

 

 

               Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu informuje , że od dnia 09 grudnia 2013r. statusem na żądanie objętych zostanie w strefie podmiejskiej  55 zespołów przystankowych tj.

1.    38 zespołów przystankowych w skład których wchodzą dwa słupki przystankowe
      (tam i z powrotem),
2.    16 zespołów przystankowych w skład którego wchodzi jeden przystanek,
3.    1 zespół przystankowy złożony z czterech przystanków ( Czołki Kościół).

Każdy przystanek objęty statusem na żądanie będzie oznakowany poprzez   umieszczenie na tabliczce przystankowej napisu “PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE”
Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych pasażerów o zapoznanie
się z listą przystanków na żądanie oraz z zasadami korzystania z tych przystanków.

 

 

MZK Sp. z o.o. w Zamościu informuje, że kasa biletowa nr 1 (Centrum Handlowe Tomasz)
w miesiącu listopadzie i grudniu będzie czynna w 3 ostatnie i 2 pierwsze dni miesiąca
w godzinach od 9:00 do 18:00. W pozostałe dni zapraszamy do kas biletowych
na ul. Pereca 10 i Lipowej 5.
Za utrudnienia przepraszamy

 


ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY
Informujemy iż z dniem 21 października 2013r. nastąpi korekta kursowania autobusu linii nr 9 w przedziale czasowym: 6:30 – 7:00.

Kursem z godz. 6:37 z Lubelskiej do Pniówka przyśpieszony odjazd na godz. 6:32.

   

 

 


NOWA LINIA AUTOBUSOWA
Piłsudskiego Planty – Chomęciska Małe
______________________________________

Informujemy, iż z dniem 2 września 2013r. uruchamiamy nowe połączenia komunikacyjne na trasie:
Zamość, Piłsudskiego Planty – Chomęciska Małe przez Chomęciska Duże.
Autobus kursujący na tej trasie oznaczony nr 15 kursować będzie wyłącznie w dni nauki szkolnej. Opłata za przejazd na w/w trasie wg cennika obowiązującego w II strefie.

Odjazd pierwszym kursem z Lubelskiej CPN do Chomęciska Małe:  6:45
Odjazdy z Piłsudskiego Planty:     14:40 i 15:50.
Odjazdy z Chomęciska Małe:         7:05, 15:10 i 16:19.   

   

 

 


NOWA LINIA AUTOBUSOWA
Al. Jana Pawła II, Szpital – Dębowiec
______________________________________

Informujemy, iż z dniem 2 września 2013r. uruchamiamy nowe połączenia komunikacyjne na trasie:
Zamość, Al. Jana Pawła II, Szpital – Dębowiec z zajazdem do Udrycze Kościół.
Autobus kursujący na tej trasie oznaczony nr 13 kursować będzie wyłącznie  w dni nauki szkolnej. Opłata za przejazd do Dębowca i Udrycz wg cennika obowiązującego w II strefie.

Odjazd pierwszym kursem z Lubelskiej CPN do Dębowca:  6:37
Odjazdy z Al. JPII Szpital:      7:39, 14:25 i 15:57.
Odjazdy z Dębowca:              7:00, 8:18, 15:14 i 16:43.
Odjazdy z Udrycze Kościół:  7:02, 8:20, 15:04 i 16:37

   

 

 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu uruchomił  nowy kanał dystrybucji biletów okresowych.

Pasażerowie komunikacji miejskiej w Zamościu mogą kupować bilety      
bez wychodzenia z domu, bez kolejek oraz o dowolnej porze.

        Wystarczy komputer z dostępem do Internetu oraz internetowe konto bankowe.

E-bilet to ogromne udogodnienie dla pasażerów, zapewniające bezproblemowe korzystanie
ze środków komunikacji miejskiej. Bilety można kupować codziennie, 24 godziny na dobę, bez konieczności wychodzenia z domu i szukania punktów sprzedaży. Za pomocą systemu e-bilet można kupować bilety okresowe
(14-dniowe, miesięczne, 3-miesięczne oraz semestralne).

Ceny biletów są takie same jak w kasach MZK.

Aby móc skorzystać z zakupu biletu za pomocą systemu e-bilet, wystarczy:

1. Na stronie internetowej www.mzk.zamosc.pl wybrać zakładkę e-bilet oraz dokonać rejestracji w systemie.

2. Następnie należy dokonać wyboru e-biletu pod względem podziału na strefy, przysługującej ulgi oraz okresu obowiązywania biletu.

3. Zakup e-biletu następuje po potwierdzeniu i autoryzacji transakcji elektronicznej.

4. Aby dokonać płatności wybieramy bank, z którego chcemy dokonać zapłaty
i wypełniamy pola wymagane przez operatora systemu.

5. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay, które zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji.

6. Po pomyślnym dokonaniu zakupu i płatności za e-bilet Użytkownik otrzymuje drogą mailową na swoją skrzynkę pocztową potwierdzenie zakupu wraz z danymi
i numerem e-biletu oraz potwierdzenie zapłaty z Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Podczas kontroli biletowej w autobusie należy podać numer e-biletu oraz okazać dokument tożsamości. Przy kontroli biletów ulgowych należy okazać dokument uprawniający do zniżki (legitymacja szkolna lub studencka, legitymacja emeryta, rencisty lub inny dokumentu uprawniający do zniżki).

 

   
 

Parking dla autobusów, ciężarówek TIR, samochodów osobowych.
całodobowy, strzeżony, monitorowany

RABATY DLA FIRM
najniższe ceny w mieście

Atrakcyjna lokalizacja przy drodze krajowej   74 
Zamość ul. Lipowa 5 (84) 638-45-57 

 

 „Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap” 

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu wykonuje wiaty przystankowe:
oszklone szybami hartowanymi, konstrukcja wykonana jest ze stali kształtowej,
zabezpieczonej antykorozyjnie, oraz malowana farbami renowacyjnymi.

 

 

 

 

 

 
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem